Khách sạn & Resorts tại Tp. Hồ Chí Minh:

1 khách sạn có phòng từ 10/12/2019 đến 11/12/2019 !

Khách Sạn ÊMM Sài Gòn

157 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá mỗi đêm rẻ nhất từ

1.728.090
1.329.300 VNĐ
Giá cho thành viên 1.329.300 VNĐ(-%)